Køleskabe (frysere)

På køle/fryseskabe med elektronisk display kan fejl skyldes at denne ikke er ordentligt jordforbundet.

Prøv at montere et korrekt jordstik.

Prøv også at afbryde strømmen helt til skabet. Hvis dette ikke er muligt på stikkontakten sluk da for den gruppe/sikring der forsyner skabet i cirka 10 minutter.

Hvis dette ikke hjælper kan det være enten en kompressor fejl forårsaget af enten en utæthed i kølesystemet (lugter som råddent æg) eller at kompressoren er brudt sammen.

Fejlen kan også skyldes en defekt termostat eller sensor.